Τιμές Εισιτηρίων

Οι τιμές περιλαμβάνουν Φ.Π.Α

Εισιτήρια Γραμμή
Λιμένα - Κεραμωτή
Γραμμή
Πρίνου - Καβάλας
ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΕΠΙΒΑΤΗ 5.00 € 6.50 €
ΠΑΙΔΙΚΟ (5-10 ετών)  3.00 € 4,00 €
Ε.Ι.Χ. ΕΩΣ ΚΑΙ 4,25μ. 20.00 € 20.00 €
Ε.Ι.Χ. ΑΝΩ ΤΩΝ 4,25μ. 25.00 € 25.00 €
Λ/Φ. - ΤΡΟΧ/ΤΑ - TR. - ΛΕΩΦ      4.00 € / μ.- ΛΕΩΦ 12μ 50.00 €

5.00 € / μ.

ΠΟΔΗΛΑΤΑ 3.00 € 4.00 €
ΔΙΚΥΚΛΑ ΕΩΣ ΚΑΙ 250cc 5.00 € 6.00 €
ΔΙΚΥΚΛΑ ΑΝΩ ΤΩΝ 250cc 6.00 € 8.00 €
ΤΕΤΡΑΤΡΟΧΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ 10.00 € 12.00 €
Φ/Γ. - ΑΓΡ. ΜΗΧ/ΤΑ ΕΩΣ ΚΑΙ 5μ. 23.00 € 28.00 €
Φ/Γ. - ΑΓΡ. ΜΗΧ/ΤΑ ΑΝΩ ΤΩΝ 5μ.  5.50 € / μ.

7.00 € / μ.

ΓΚΡΟΥΠ  3.00 € 4.00 €