Νέα

NO STRIKE ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΘΑ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΜΑΣ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 1/5/22 ΚΑΙ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ.

01-05-2022

NO STRIKE

ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΜΑΣ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 1/5/2022 ΚΑΙ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 2/5/2022